Gudstjänst

De första kristna höll gudstjänst innan de gick till jobbet den första dagen i veckan. Där hämtade människor kraft och inspiration för livet. Så vill vi att gudstjänsterna i Ansgarskyrkan ska vara. Samtidigt är det ju något extra att få komma till gudstjänst, något som är helt skilt från vardagen, ett andrum i tillvaron. Så vill vi också ha det när vi firar gudstjänst.

I skärningspunkten mellan vardag och helg, mellan tro och tvivel, mellan glädje och sorg – där är du välkommen till gudstjänst. Det finns lika många anledningar att gå till en gudstjänst som det finns människor där. En vanlig söndag kommer mellan 120 och 150 personer, ibland är det ännu fler. Det är människor av alla de slag. Somliga är rätt lika dig. Du är också välkommen!

Så går det till

En gudstjänst varar i regel mellan 60 och 90 minuter. Det är alltid mycket sång och musik, men det kan vara helt olika musikgenrer. Pastorn predikar och någon någon är lekman som håller i trådarna. Ofta ges det tillfälle att få tända ett ljus. Det finns inga måsten, eller krav på att resa sig på rätt ställe eller känna till något i förväg. Det tas upp en kollekt, men det är naturligtvis helt frivilligt att ge. Barnen är välkomna till Äventyret under tiden om de vill, och efteråt serveras det rättvisemärkt fika för den som vill stanna en stund.

Se kalendariet för mer information om de olika gudstjänsterna.

Du är alltid välkommen!