Internationellt

Ansgarsförsamlingen stöder

Insamlingsmål för 2022: 150 000 kr
60 000 kr till Kongo, Hälsa för alla.
60 000 kr till Thailand, församlingsutveckling.
Det som eventuellt kommer in utöver 120 000 kr går till det ändamål som Equmeniakyrkan bestämmer.
500 000 kr ur Ansgarskyrkans fond anslås till Ecuador och familjen Hermanssons arbete.
2022 har vi skickat det fjärde anslaget av fem beslutade år.
Du kan ge dina gåvor till Internationell mission under hela året genom Ansgarsförsamlingen. Mark din gåva Internationell mission.
Bankgiro: 232-5611. Swish: 123 272 17 44.

Insamlingsresultat 2022:  183 141 kr
Mission i andra länder:   51 705 kr
Internationella projekt: 131 436 kr
Anslag 500 000 kr ur Ansgarskyrkans fond till Ecuador

Missionärer som vi har kontakt med:

Kongo
Kongo
Thailand
Ecuador
Hervé, Clara, Samuel, och Mirjam KieseTilda JönssonGunilla och Vaesna BunAndrea, Petter, Natanael och Aicia Hermansson

Missionshögtid Trettondag Jul 6 januari 2023 kl 11:00

Carl och Anne Sundberg medverkar.
De har arbetat många år som missionärer i Kongo Brazzaville. Anne är antropolog. Carl är pastor och lektor.
De är numera pensionärer, men Carl är missionsvolontär och arbetar nu på Teologiska Fakulteten vid protestantiska universitetet i Brazzaville. Han arbetar också med att digitalisera missionärernas dagböcker.
Varmt välkomna till en intressant missionshögtid!
Lyssna gärna till Anne och Carl Sundbergs medverkan i Missionsgudstjänsten >>

Församlingens internationella råd leds av Bengt Sandqvist, 070-632 18 25

Se också Equmeniakyrkans hemsida!