Internationella insamlingen: 1 advent – 31 januari 2024

Ett värdigt liv för alla

Vi tror att varje människa är skapad och älskad av Gud och har därför ett oändligt värde och en inneboende given värdighet som gäller oavsett yttre omständigheter. Långt över 100 år tillbaka har Equmeniakyrkan arbetat med att dela evangelium, visa omsorg och värdighet för de särskilt utsatta. Det har varit ett kännetecken för Guds folk i tusentals år och det ligger i vårt DNA.

Ge en gåva

Du kan ge dina gåvor till Internationell mission under hela året genom Ansgarsförsamlingen. Märk din gåva Internationell mission.

Swish 123 272 17 44
Bankgiro 232-5611

Våra missionärer

Vi tror att varje människa är skapad och älskad av Gud och har därför ett oändligt värde och en inneboende given värdighet som gäller oavsett yttre omständigheter. Långt över 100 år tillbaka har Equmeniakyrkan arbetat med att dela evangelium, visa omsorg och värdighet för de särskilt utsatta. Det har varit ett kännetecken för Guds folk i tusentals år och det ligger i vårt DNA.

Din gåva gör skillnad i världen.

Insamlingsmål 2023: 150 000 kr

60 000 kr till Kongo, Hälsa för alla

60 000 kr till Thailand, församlingsutveckling

Det som kommer in utöver 120 000 kr går till det ändamål som Equmeniakyrkan bestämmer.

2023 har vi skickat det femte och sista anslaget ur Ansgarskyrkans fond, totalt 500 000 kr per år i fem år.

Insamlingsmål 2024: 150 000 kr

40 000 kr till Kongo, Hälsa för alla

40 000 kr till Thailand, församlingsutveckling

40 000 kr till Ecuador, projektet Vingar till frihet. Mot våld i hemmet och närmiljön. 

Det som kommer in utöver 120 000 kr går till det ändamål som Equmeniakyrkan bestämmer.

Ansgarsförsamlingen stöder

Kongo
Kongo
Thailand
Hervé, Clara, Samuel, och Mirjam KieseTilda JönssonGunilla och Veasna Bun

Församlingens internationella råd leds av..

Läs mer på Equmeniakyrkans hemsia