Grön Kyrka

Grön Kyrka

Gruppen Grön kyrka i Ansgarsförsamlingen har fokus på klimat och hållbar utveckling.

Den här gruppen bildades efter att Equmeniakyrkans kyrkokonferens beslutat att utlysa ”klimatnödläge” 2021. GRÖN KYRKA är ett nätverk för alla kyrkor och församlingar som vill ta några steg till mot en hållbar värld. Fyra områden är prioriterade: Teologi och gudstjänst, minskning av utsläpp, påverkansarbete, Utbildning. Läs mer på deras hemsida.

Vad gör gruppen?

Vi läser böcker, diskuterar och förkovrar oss genom studiebesök, föreläsningar samt jobbar med hållbarhetsfrågor.

Gruppen hoppas få till stånd en blommande äng på kyrkans mark. En hylla med klimatlitteratur har iordningställts för utlåning.
Inför valet 2022 deltog gruppen vid en politikerutfrågning i kyrkan och vi ansvarade under våren 2023 för en gudstjänst med grönt tema.
Gruppen har arbetat fram en policy som handlar om praktiskt miljöansvar och som ska gälla för Ansgarsförsamlingen,
Café Mosaic, Café Björnen, Betel Barkarö och ungdomsföreningen Equmenia.

Ta del av Ansgarsförsamlingens miljö-policy

Grön Kyrka-gruppen välkomnar fler som vill delta i arbetet!

Är du intresserad? Eller skulle du vilja veta mer? Tveka inte att kontakta oss!