Om oss

Du är alltid välkommen till Ansgarskyrkan. Det krävs inget medlemskap för att gå på en konsert, delta i en gudstjänst, boka en tid för ett enskilt samtal, eller något annat. All verksamhet är öppen.

Att bli medlem i församlingen innebär att själv bli en del av den kristna gemenskapen. Smaka på ordet med-lem. Att vara en lem tillsammans med andra lemmar i en kropp. Att vara en del av en gemenskap med andra. Att höra till. Det enda som behövs för att bli medlem är att du tror på Jesus Kristus och själv vill vara en del av en gemenskap med andra som tror. Som medlem blir du en del av en gemenskap med visionen att vara nära Gud och nära människor. Prata med pastor Johan Winbo. Telefon 021-14 07 04 eller Johan.winbo@ansgars.se

Meningsfull gemenskap

Kyrkan är inte, som man kan tro, i första hand en byggnad utan människor som träffas där. Kyrkan består av människor. En gemenskap, en tillhörighet, en församling. Församlingen har flera anställda men den bärs av människor som ser det meningsfullt att engagera sig. Många olika uppgifter görs av flera hundra ideella på sin fritid. Det kan handla om att fixa fika, sjunga, spela, vara ledare, klippa gräs, städa…….. Vi pratar om frivilliga. Det är inget alla måste göra men man får ta sig an uppgifter när man vill.

Kollekt och gåvor

Ekonomin i församlingen handlar också om frivillighet. Det finns ingen medlemsavgift utan det är frivilliga gåvor som bekostar det mesta. Vi kallar det för kollekt. Många ger också sin kyrkoavgift till församlingen som en del av sitt engagemang.

Beslut i församlingen

Viktiga beslut fattas i församlingsmöte där varje medlem har en röst. Församlingens verksamhet leds av en styrelse som väljs av församlingens årsmöte. Dessutom finns flera arbetsgrupper för olika ansvarsområden.

Equmeniakyrkan

Ansgarsförsamlingen tillhör Equmeniakyrkan, en kyrka som finns över hela Sverige och som bildades 2011 genom att Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige gick samman. År 2017 gick även Centrumkyrkan i Västerås samman med Ansgarsförsamlingen.

Behöver du prata med någon?

Pastorer och diakoner har tystnadsplikt och står till förfogande för enskilda samtal. Här hittar du kontaktuppgifter.