Välkommen till Ansgarskyrkan

En kyrka nära Gud och nära människor

En kyrka på Pettersberg i Västerås

Vi vill vara en kyrka som är nära Gud och nära människor, en kyrka som är öppen och välkomnande, som ger rum för olika andliga uttryck, som är ärlig inför tro, tvivel och sökande.

Ansgarskyrkan har något för hela familjen. Här har vi ett rikt musikliv med flera körer och musikkår. Barn- och ungdomsarbete. Dagträffar för äldre. Diakonalt arbete. På söndagar samlas vi till gudstjänst för att fördjupa gemenskapen och utveckla vår tro.

Välkommen!

Håll dig uppdaterad!

Vill du hålla reda på allt som händer, se till så att du är kopplad till vårt nyhetsbrev
och följ oss på våra sociala kanaler så du inte missar något. Kontakta oss om du har frågor!

ansgarskyrkan facebook
ansgarskyrkan instagram
Youtubekanal ansgarskyrkan
håll dig uppdaterad om det som händer i ansgarskyrkan.

Församlingsbladet

Läs vårt församlingsblad, såväl det senaste som tidigare versioner.

församlingsbladet i ansgarskyrkan

Equmeniakyrkan nationellt