KyrkoavgiftenAnsgarskyrkan har ingen medlemsavgift. Alla medel som behövs för att driva verksamheten samlas in genom frivilliga gåvor, som till exempel kollekter i gudstjänster. Ett annat sätt att stödja kyrkan är att betala kyrkoavgift.

Kyrkoavgiften är ett frivilligt åtagande, men administreras via skattsedeln. Det är det som man allmänt kallar för kyrkoskatt. För andra samfund (som Svenska kyrkan) är avgiften obligatorisk. Men om du vill stödja Ansgarskyrkan via din skatt behöver du göra ett aktivt val och anmäla dig till systemet. Här får du svar på 10 vanliga frågor om kyrkoavgiften:

1. Hur gör jag för att betala kyrkoavgift till Equmeniakyrkan?
Den som vill ansluta sig till kyrkoavgiften hittar information på Equmeniakyrkans hemsida. Klicka här.
Anmälan måste vara inne senast sista oktober.

2. Hur ofta måste jag förnya mitt kyrkoavgiftsmedgivande?
Du fyller i ditt medgivande 1 gång och sedan gäller det tillsvidare.

3. Hur flyttar jag min kyrkoavgift från en församling till en annan församling inom Equmeniakyrkan?
Ändring av församling kan endast ske inom respektive samfund. Den som vill byta församling inom Equmeniakyrkan, gör detta via Equmeniakyrkans hemsida.

4. Hur flyttar jag min kyrkoavgift från en församling inom Equmeniakyrkan till en annan församling i ett annat samfund?
Den som vill byta församling från en församling inom Equmeniakyrkan till en församling inom ett annat samfund måste begära utträde ur Equmeniakyrkans kyrkoavgift. Gör detta via Equmeniakyrkans hemsida.

Man måste också göra en begäran om att betala kyrkoavgift till det andra samfundet med en medgivandeblankett för det samfundet. Byte av församling kan nämligen endast ske inom respektive samfund.

Båda dessa blanketter måste vara respektive samfund tillhanda före 31/10 respektive år.

5. Hur flyttar jag min kyrkoavgift från en församling inom ett annat samfund till en församling inom Equmeniakyrkan?
Den som vill byta församling från en församling inom ett annat samfund till en församling inom Equmeniakyrkan måste begära utträde ur det andra samfundets kyrkoavgift genom att använda en blankett från det samfundet. Man måste också göra en begäran om att betala kyrkoavgift till Equmeniakyrkan. Gör detta via Equmeniakyrkans hemsida.

Ansökan vara respektive samfund tillhanda före 31/10 respektive år.

6. Hur ger jag mitt samtycke till att min kyrkoavgift numera ska hanteras av Equmeniakyrkan istället för av något av bildarsamfunden?
2014 började kyrkoavgiften hanteras av Equmeniakyrkan. Men den som fortfarande betalar kyrkoavgift till något av bildarsamfunden behöver ge sitt samtycke till att kyrkoavgiften numera ska hanteras av Equmeniakyrkan. Detta gör man enklast på hemsidan.

7. Är det är möjligt att betala kyrkoavgift till mer än ett samfund?
Ja, det är möjligt att betala kyrkoavgift till hur många samfund man vill. Men det går inte att betala kyrkoavgift till enbart exempelvis Equmeniakyrkan och samtidigt stå kvar som medlem i Svenska Kyrkan, eftersom kyrkoavgiften har med medlemskapet att göra inom Svenska Kyrkan. Den som inte vill betala dubbel kyrkoavgift måste själv begära utträde ur t ex Svenska Kyrkan (eller det aktuella samfundet) – annars kommer det att dras dubbel kyrkoavgift, vilket innebär 1 % till Equmeniakyrkan och 1 % till Svenska Kyrkan (eller det aktuella samfundet) istället för 1 % till bara det ena samfundet.

8. Är det är möjligt att betala kyrkoavgift till både Svenska Kyrkan & Equmeniakyrkan?
Ja, det är möjligt att betala kyrkoavgift till både Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan. Då kommer det att dras dubbel kyrkoavgift från den personen. Med dubbel avgift menas 2 % – alltså 1 % till Svenska Kyrkan och 1 % till Equmeniakyrkan. Det blir alltså INTE ½ % till vardera samfundet. Den som inte vill betala dubbel kyrkoavgift måste själv begära utträde ur Svenska Kyrkan – annars kommer det att dras dubbel kyrkoavgift.

9. Om jag går ur Svenska Kyrkan – vad gäller då?
I och med att du inte längre tillhör Svenska Kyrkan har du inte längre rätt till kyrkans tjänster som konfirmation, vigsel eller begravningsgudstjänst. Gravsättning och plats på kyrkogård har du fortfarande rätt till, liksom lokal för icke-kyrklig begravningsakt.

Du har inte längre rösträtt vid kyrkliga val och är inte heller valbar i sådana val. Den som inte tillhör Svenska Kyrkan betalar en särskild begravningsavgift. För medlemmar ingår begravningsavgiften i kyrkoavgiften.

10. När kommer beskedet om kyrkoavgiften till församlingarna?
I slutet av januari, när vi får besked från Skatteverket, får alla församlingarna varsitt brev från Equmeniakyrkan där vi meddelar hur stor utbetalning av kyrkoavgift respektive församling kommer att få samt hur många medgivanden som respektive församling har under det kommande året.

Om du har fler frågor ringer du till Equmeniakyrkans kansli, telefon 08-580 031 12.