RPG Västerås

Är du dagledig?

Välkommen till RPG Västerås! Varje onsdag kl 14.00 träffas vi runt kaffeborden. Där får du lyssna till musik och/eller intressanta föredrag. Det är ett varierat program, med något för alla smaker. Gemenskapen är en viktig del och varje termin bjuds det även in till luncher och utflykter. Se kalendern!

Riksförbundet PensionärsGemenskap

RPG Västerås är en ekumenisk förening som är ansluten till Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG), en rikstäckande organisation som är öppen för alla.

Organisationen är politiskt obunden men verkar utifrån kristna värderingar. RPG samarbetar på riksplanet med andra rikstäckande pensionärsorganisationer i frågor som rör äldres intressen i samhället.

Medlemskap
Alla är varmt välkomna till våra aktiviteter oavsett formellt medlemskap. RPG:s medlemmar är olycksfalls försäkrade vid alla RPG-aktiviteter samt vid färd till och från dessa.

Medlemsavgiften i RPG Västerås 2023 är 250:-.
Föreningens bankgiro: 232-5611 ange RPG Västerås.

Kontaktperson
Håkan Galmén, tel. 076-587 00 14,  hakangalmen@gmail.com

Arrangör är RPG Västerås som i sin tur är ansluten till Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG). Onsdagsträffarna är öppna för alla, oavsett om man är medlem i RPG eller inte.


RPG på Café Björnen en sommardag:

RPG-samlingar i Ansgarskyrkan:

Kommande samlingar