Vision och värderingar

VISION

”Nära Gud, nära människor”
är församlingens vision och en övergripande beskrivning av vilka vi är och vill vara.

GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Vi vill att vår församling och all dess verksamhet ska präglas av:

LEVANDE ANDLIGHET

Vi vill att församlingen ska ha rum för många olika andliga uttryck och präglas av en längtan efter fördjupning av tron. Vi vill att bön och bibelläsning ska finnas naturligt i våra gemensamma samlingar och våra liv i vardagen.

SMITTANDE TRO

Vi vill att fler människor kommer till tro på Jesus Kristus och att vi och andra fördjupar vår relation till honom. Vi vill kunna prata om tro med varandra och de som deltar i församlingens verksamheter.

ÄRLIGHET

Vi vill att man ska kunna vara sig själv i församlingen, och kunna säga som det är. Vi ska inte upprätthålla någon fasad utan vara ärliga med vilka vi är.

OMSORG

Vi vill se och bry oss om varandra. Vi vill att alla som kommer till kyrkan hittar nära vänner och blir en del av de naturliga nätverken mellan människor.