GDPR

Så behandlar Ansgarsförsamlingen dina personuppgifter

Ansgarsförsamlingen strävar efter att behandla dina personuppgifter korrekt och vill informera dig om dess behandling med anledning av deltagande i våra aktiviteter och/eller medlemskap i församlingen.

Som en förutsättning för att vi ska kunna hantera deltagande i våra aktiviteter och medlemskap registrerar vi uppgifter om dig men också för att kunna erbjuda dig en bra service med intressanta och relevanta evenemang.

Som registrerad hos oss har du ett antal rättigheter. Du hittar dem här nedan.

Vilka uppgifter samlar vi in

Ansgarsförsamlingen hämtar in uppgifter i första hand direkt från dig. Det gäller namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer samt uppgifter om din närvaro på våra arrangemang. Dessa uppgifter kompletteras och uppdateras över tid via andra register så som SPAR. Deltagarlistor upprättas för att kunna söka aktivitetsbidrag. Deltagarlistorna sparas så länge krav på uppföljning finns kvar.
Du som anmält dina kontaktuppgifter för att du vill få information om våra aktiviteter måste aktivt meddela oss för att få dessa avregistrerade.

För församlingens medlemmar har Ansgarsförsamlingen ett medlemsregister med medlemmarnas kontaktuppgifter och information om ditt medlemskap. Detta register är digitalt och uppdateras på uppmaning av er och SPAR.

Medlemmar och personer som varit med på olika högtider i församlingen som dop, konfirmation, vigsel, deras personuppgifter kommer att finnas sparade för all framtid i församlingens register. Varje år trycks en medlemsmatrikel upp och distribueras till alla medlemmar. Förtroendeuppdrag finns registrerade och förtecknade i medlemsmatrikeln.
För anställda och styrelseledamöter kräver vi samtycke för publicering på vår hemsida.

Varför samlar vi in uppgifter

Ansgarsförsamlingen behöver dels personuppgifterna för att administrera uppgifter som följer direkt av medlemskapet och/eller ditt deltagande i våra aktiviteter och dels för att kunna ge dig tillgång till information om aktiviteter. Församlingen använder även registret för sitt omsorgsarbete.Insamlade e-postadresser och telefonnummer används i vår kommunikation med dig. Du kan när som helst kontakta oss och få dessa uppgifter raderade då du inte längre vill få information via dessa kanaler.

Utlämnande av uppgifter

Ansgarsförsamlingen lämnar inte ut person- och kontaktuppgifter till tredje part. För samarrangemang med externa samarbetspartners kan inbjudan göras utifrån Ansgarsförsamlingens register och deltagarlistor blir tillgängliga för medarrangören.
Kontaktuppgifter till förtroendevalda kan lämnas ut om det anses relevant.

Dina rättigheter

• Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran ska ske skriftligen och kan skickas till Ansgarsförsamlingen (se kontaktuppgifter på hemsidan).
• Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta Ansgarsförsamlingen.
• Du kan när som helst avregistrera dig för e-postutskick.
• Du kan lämna klagomål om Ansgarsförsamlingens hantering av dina personuppgifter direkt till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) (f.d. Datainspektionen) (www.imy.se)

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Ansgarsförsamlingens expedition.

Ovanstående text i pdf-format.

Information GDPR till medlemmar och deltagare.pdf

Skyddspolicy gällande personuppgifter.pdf