Cantabile

Cantabile sjunger musik från olika genrer, främst kyrkomusik i både nyare och äldre tappning.

Cantabile är en blandad vuxenkör med cirka 20 medlemmar.
Kören medverkar i gudstjänster i Ansgarskyrkan, och vid våra återkommande vår- och julkonserter.

Ingela Johnsdotter Omnell leder kören.

Tid, plats och kontakt

Tid: Torsdagar, jämna veckor, kl 19.30-21.30
Plats: Ansgarskyrkan, Ansgars Gränd 1 (hette tidigare Pettersbergsgatan 32).
Kontaktperson: Ingela Johnsdotter Omnell, plinglan@omnell.se

Cantabile välkomnar nya sångare, främst då tenorer och basar.
Ta gärna kontakt med Ingela!