Ansgarskyrkan

RPG Västerås: Årsmöte

Servering kl 14. Därefter: ”Vi ärvde deras drömmar” Aila Nordhs berättelse om uppväxten i Sverige sedan familjen lämnat Finland i början av 50-talet.