Café Björnen

Samtal om livet och tro

En öppen samtalsgrupp med plats för både stora och små tankar. Torsdagar kl 18.30. Fram till kl 20.00 finns det möjlighet att köpa fika eller enklare kvällsmat i caféet. Välkommen varje vecka eller de gånger det passar dig.  

Café Björnen

Samtal om livet och tro

En öppen samtalsgrupp med plats för både stora och små tankar. Torsdagar kl 18.30. Fram till kl 20.00 finns det möjlighet att köpa fika eller enklare kvällsmat i caféet. Välkommen varje vecka eller de gånger det passar dig.  

Ungdomar som håller om varandra i motljus

Café Björnen

Tonår på Björnö

I sommar är Tonår på Björnö 18 juni, 25 juni, 23 juli och 13 augusti. Tonår är för alla som fyllt 13 år eller går i 7:an. Programmet början vid 19:00 på fredagarna och håller på till 22:00. Kontakta ungdomsledare Linnéa Hjelmstedt, 021-14 07 09, eller följ Equmenia Ansgars...

Ansgarskyrkan

RPG Västerås: Årsmöte

Servering kl 14. Därefter: ”Vi ärvde deras drömmar” Aila Nordhs berättelse om uppväxten i Sverige sedan familjen lämnat Finland i början av 50-talet.