Ansgars januari-mars

”EN GLÄDJEKÄLLA

Källsprång. Vilket ord! Ett friskt frustande. Underifrån. Som en frigörelse. En målmedveten rörelse framåt, utåt. Och kanske inåt?”

Läs Ansgars nr 1 2021