Ny ansökan om Asyl för Azita och Kamal

Den 3 maj 2015 välkomnades Edris Asfar, som kallas Kamal och Azita Kadkhoda som medlemmar i Ansgarsförsamlingen sedan Azita och barnen döptes den 26 april. Kamal var redan döpt i Armenien. De har sökt asyl vid flera tillfällen, men har fått avslag då Migrationsverket bedömt att deras kristna tro inte är genuin och att de därför inte riskerar förföljelse vid ett återvändande till Iran. Deras senaste avslag kom i februari 2020. Nu planerar deras advokat för ett nytt överklagande genom att åberopa verkställighetshinder.

Titta gärna på länkar med intervjuer där de berättar om sin oro över att utvisa och att barnen vid förhör kommer att berätta att de gått i kyrkan i Sverige.

En intervju (11min) i gudstjänsten 10 maj 2020 https://www.youtube.com/watch?v=m5aGwv1HnUE&t=10s

En längre intervju (30 min) 23 maj 2020 med tolkning på Persiskahttps://www.youtube.com/watch?v=68O4Ec0itY0&t=17s