Kurser och Smågrupper

Fördjupning, reflektion, samtal och gemenskap är gemensamma nämnare för de kurser och smågrupper som erbjuds i Ansgarskyrkan.

Vi har erbjudit flera kurser med olika tema och inriktning. På Alpha får du utforska livet och den kristna tron. I Konsten att leva ligger fokus på hur du kan hitta balans och riktning i ditt liv. Leva-vidare-samtal är en grupp som samtalar om vad som händer när man mister en anhörig eller annan närstående.

Den lilla gruppen har stor betydelse i en stor församling i en stor stad! I en mindre grupp finns möjlighet till närhet, fördjupning av relationer, omsorg och kanske också arbetsgemenskap.

Nu försöker vi komma igång efter corona-uppehållet, och bjuda in till några kurser, se respektive sida för mer information.