Förändras från början av november

Observera

Denna text publicerades första gången den 5 november, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Nya besked från Folkhällsomyndigheten om en höjd publikgräns och ingen särbehandling av riskgrupper ger oss som församling nya förutsättningar. Krisgruppen har diskuterat de nya riktlinjerna och kommit fram till några punkter som förändras från början av november:

  • Gudstjänst: Antalet platser vid gudstjänst utökas från 50 till 120. Vi fortsätter med anmälan, via hemsidan eller expeditionen. För att kunna sjunga tillsammans behåller vi 2 m avstånd mellan sittplatserna, däremot går det bra att sitta i par med annan från samma hushåll. Vi fortsätter med livesändning vid de tillfällen då teknikerna har möjlighet.
  • Nattvard: Från och med november börjar vi med nattvard. Av hygienskäl kommer endast särkalkar att användas för vinet.
  • Kyrkfika: När det är kyrkfika finns det plats för upp till 90 personer i församlingssalen. Tänk på att tvätta händerna innan fikat!

Stanna hemma om du upplever symptom, även milda. Tvätta händerna, använd handsprit och håll avstånd. Tänk på att inte samlas i foajén utan att bara använda den som en passage.