Cantabile

I Cantabiles repertoar blandas många olika stilar. Allt ifrån klassisk kyrkomusik på latin till svenska visor och gospel med gung.

Cantabile är en blandad vuxenkör med cirka 20 medlemmar.
Kören medverkar ungefär 3-4 gånger per termin på gudstjänster och vid konserter, mestadels i Ansgarskyrkan.

Ingela Johnsdotter Omnell leder kören. Ingela leder även Vox Ansgars och barnkören Vox Kids.

Tid, plats och kontakt

Tid: Torsdagar, jämna veckor, kl 19.30-21.30
Plats: Ansgarskyrkan, Pettersbergsgatan 32.
Kontaktperson: Ingela Johnsdotter Omnell, plinglan@omnell.se

Hör gärna av dig om du vill vara med!