Avtackning av Hanna Czitrom Gustafsson och Emma Alander

På söndag 13/6 firar vi gudstjänst och avtackar Hanna Czitrom Gustafsson och Emma Alander för deras tjänst i församlingen. För att vi ska kunna vara fler än 50 deltagare väljer vi att flytta gudstjänsten och fira den utomhus på Björnö. Tiden är däremot densamma som det var tänkt: klockan 11.00.  Alf Rikner håller ihop gudstjänsten, en grupp ur Cantabile sjunger och Ingela Johnsdotter Omnell spelar. Cafét kommer inte att ha öppnat så var och en tar med sin egen fikakorg. Ta också gärna med något att sitta på (filt eller stol) och vid behov sol- eller regnskydd. (Vid spöregn är det möjligt att vi behöver tänka om. Håll i så fall utkik på hemsidan.)Det behövs ingen anmälan till gudstjänsten. Vi kan vara max 100 deltagare. Skulle det bli fler än 100 behöver vi se till att det är minst en meter mellan sällskapen och max 4 per sällskap. Det bästa är förstås om alla håller minst de avstånden från början.

Välkommen till gudstjänst!