Ansgars sep – okt

”Jag saknar dig!”
Jag har min tro. Jag lyssnar till det som sägs, deltar i kyrkkaffet och går sedan hem. Att vi skyddar varandra från smitta har gjort att många lever ett annat liv än tidigare. Att inte vara en del av en gemenskap gör ont. Att lyssna till …

Vem är Gud?
Vilka bilder av Gud har du? Och vilka bilder har andra? Hur kan man ha en relation till alltings skapare? Har Gud verkligen något med mitt liv att göra?

Exempel på innehållet

Läs hela tidningen här!