Ansgars nov – jan

Tacksam för vår gemenskap – saknar er!
Corona, SARS-CoV-2, Viruset, Covid -19 – okärt barn har också
många namn! De senaste dagarna har jag besökt kyrkan vid två tillfällen på coronasäkra träffar med mycket avstånd till andra. Det var första gångerna jag var i kyrkan sedan i mars/april.

Läs Kenneths hela betraktelse och övrigt innehåll >>