Ungdomsalpha

Ungdomsalpha är en grupp för dig som vill samtala om livet, både dess höjdpunkter och svårigheter. Du behöver inte vara troende för att vara med på samlingarna men samtalen tenderar ibland att glida in på frågor som berör tro och andra existentiella frågor.

När? Var? Hur?
Ungdomsalpha är för dig som går på gymnasiet. Gruppen träffas var tredje vecka och äter tillsammans, samtalar och har väldigt roligt. Att vara med i Ungdomsalpha kostar inget förutom en symbolisk summa för maten. Vill du vara med i denna grupp, kontakta Therese Linder, therese.linder@ansgars.se

Som material för träffarna använder vi oss av UngdomsAlphas filmserie. Den är skapad för att engagera primärt tonåringar i samtal om livet, tro och Jesus. Varje film berör frågor så som “Vem är Jesus?”, Hur och varför ska jag be?” och “Vad ska jag med kyrkan till?”. Se mer om detta i filmen nedan.

Trailer till Youth Alpha Series