Scout i Barkarö

I scouterna får barn vara sig själva och uppleva att de är viktiga, lära sig nya saker, utmanas och växa. Alla platsar i scout!

Tyvärr har vi i nuläget ingen scoutverksamhet i Betel utan hänvisar istället till Ansgarskyrkan. Se Barn&Unga i menyn.

Medlemsavgift

Scout i Betel är en del av Equmenia Ansgarskyrkans scoutkår vilken ingår Equmeniascout. Kostnaden att vara med är medlemsavgiften i Equmenia Ansgarskyrkan: 350 kr per kalenderår. Den betalas in till Swish 123 417 08 90 eller plusgiro 17 68 32-4.

Equmeniascout

Equmenias scoutverksamhet i Sverige vill att barn och unga ska bli redo för livet. Det målet jobbar vi mot genom att fokusera på hur barn och unga växer och utvecklas inom fem områden: fysiskt, emotionellt, intellektuellt, socialt och andligt. Vårt scoutprogram bygger på dessa fem områden och har brutits ner till följande så kallade 14 målspår där vi varje termin jobbar särskilt med några punkter:

 1. Ta hand om sin kropp
 2. Fysiska utmaningar
 3. Förståelse för omvärlden
 4. Känsla för naturen
 5. Aktiv i samhället
 6. Relationer
 7. Aktiv i gruppen
 8. Ledarskap
 9. Problemlösning
 10. Fantasi och kreativt uttryck
 11. Kritiskt tänkande
 12. Egna värderingar
 13. Exsistens
 14. Självinsikt och självkänsla

I grunden för vårt scoutarbete ligger scoutmetoden som består av sju delar:

 • Patrullsystemet
 • Scoutlag och scoutlöfte
 • Learning by doing
 • Symboliskt ramverk
 • Lokalt och globalt samhällsengagemang
 • Stödjande och lyssnande ledarskap
 • Friluftsliv

Scoutmetoden kan läsa mer om hos Scouterna.
Frågor och svar om Equmeniascout kan du läsa här (skrolla längst ner på sidan): equmenia.se/scout/