Nodvändiga samtal

Samtal, gemenskap och gott fika.
Välkommen till Nodvändiga samtal!

NOD är en tidskrift för tro, kultur och samhälle. Den riktar sig till alla som uppskattar samtal som navigerar förbi ytskikten. NOD kommer ut fyra gånger per år med olika temanummer. Nodvändiga samtal utkommer i samband med varje nummersläpp. 

Ett nodvändigt samtal innebär en kort introduktion till temanumret av redaktören Johan Winbo. Vid vissa tillfällen inbjuds en av skribenterna. Det centrala med träffarna är att mötas och samtala om nödvändiga och angelägna samhällstrender. Vi får inte glömma att det goda samtalet börjar med ett gott fika.

Därför har vi valt platsen Café Mosaic som vill skapa ”rum för goda möten”.

Se i Ansgars kalender efter möten på Café Mosaic.