My life workshop – Här är ditt liv

Din livsberättelse i fokus

Vad har jag varit med om i mitt liv? Hur har det format mig? Har Gud varit med i mitt liv och i så fall hur?

I kursen My life workshop – här är ditt liv får du på olika sätt fundera på och samtala om din egen livsberättelse.

Vi hoppas att kursen ska vara en hjälp för att lära känna sig själv och växa i självinsikt. Kursen handlar också om hur Gud enligt kristen tro kan vara närvarande i våra liv.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som vill bearbeta din livsberättelse tillsammans med andra personer i en liten grupp. Du bör också vara öppen för att samtala om Gud, andlighet och tro eftersom kursen lyfter fram de aspekterna av livet. Kursen är öppen för alla. Olika tro och bakgrund berikar samtalen. För att skapa trygghet och ramar tillämpas samtalsregler i grupperna.

Korta föredrag i storgrupp varvas med gruppsamtal och tid för enskild reflektion. Varje kurskväll börjar kl 18.30 med kvällsmat tillsammans med kursens deltagare och ledare

Tid, plats, kostnad & anmälan 

Med anledning av covid-19 pausas My life workshop tills vidare. Kursen väntas starta igen när restriktionerna lättar.

Plats: Ansgarskyrkan, Pettersbergsgatan 32. Kvällsmaten serveras i församlingssalen, en trappa ner.
Tid: Varannan onsdag kl 18.30–21.00, 6 tillfällen.
Kostnad: 300 kr. Kvällsmat ingår vid alla tillfällen.
Anmälan: Anmälan har inte öppnat ännu.

Frågor

Ansgarskyrkans expedition: Ring 021-14 07 01 eller mejla till kontakt@ansgars.se om du har frågor eller vill ha hjälp med anmälan.