Leva-vidare-samtal

Leva-vidare-samtal

Att mista en anhörig eller annan närstående påverkar livet på olika sätt. Tankar, känslor och minnen behöver plats.

Praktiska ting måste klaras av. Sorg och saknad präglar tillvaron. Livet förändras.

Det kan vara värdefullt att få samtala med andra som befinner sig i en liknande situation. Sorgens smärta behöver kläs i ord.

Vi inbjuder DIG till en samtalsgrupp i Ansgarskyrkan. Vi träffas vid 5 tillfällen.

Start: Nästa grupp startar våren 2022

Anmälan: Gunilla Adamsson diakon tel 021-140706 eller expeditionen tel 021-140701

Vi kommer att vara max 8 personer i en grupp.