Ansgarskyrkan

Gudstjänst 3:e advent

Andreas Löwkvist predikar. Sång av Tomas och Yvonne Stenström. Inger Ekvall leder gudstjänsten. Mats Hedfors är organist.

Ansgarskyrkan

Gudstjänst – Risken att konvertera

Välkommen att fira gudstjänst i Ansgarskyrkan! Bengt Sandqvist, Hassan Rezaei, Marjan Sarvvlak, Edris Afsar, Midia Moloudpoor och Azita Kadkhoda

Ansgarskyrkan

Gudstjänst

Predikan av Christian Thorborg Monica Thorborg Nygren leder gudstjänsten. Sång av Åsa Fredriksson och musik av Mats Hedfors

Ansgarskyrkan

Gudstjänst med missionsinsamling

Predikan via länk av Petter Hermansson, missionär i Ecuador Andreas Löwkvist leder gudstjänst. Sång av Anders Caringer