Ansgarskyrkan

Gudstjänst: Att växa i tro

Alf Rikner predikar och Emilia Schöier leder gudstjänsten Sång av Cristel Edén. Länk till gudstjänsten. 

Ansgarskyrkan

Öppen kyrka

Det finns möjlighet att sitta en stund i tystnad, tända ljus, skriva en bönelapp eller samtala med den person som håller kyrkan öppen. Kyrksalen är stor och det finns gott om plats att sprida ut sig om flera personer besöker kyrkan samtidigt. Handsprit och möjlighet att tvätta händerna finns....

Ansgarskyrkan

Gudstjänst

på Bönsöndagen. Andreas Löwkvist predikar. Sång och musik av Monica och Emelie Bertram, Linda Österberg, Anette Hallqvist. Länk till gudstjänsten. 

Ansgarskyrkan

Gudstjänst: Hjälparen kommer

Söndagen före pingst. Ulrika Lindholm predikar och Cecilia Strandrot leder gudstjänsten. Sång av grupp ur Cantabile. Länk till gudstjänsten. 

Ansgarskyrkan

Öppen kyrka

Det finns möjlighet att sitta en stund i tystnad, tända ljus, skriva en bönelapp eller samtala med den person som håller kyrkan öppen. Kyrksalen är stor och det finns gott om plats att sprida ut sig om flera personer besöker kyrkan samtidigt. Handsprit och möjlighet att tvätta händerna finns....

Ansgarskyrkan

Gudstjänst

på Pingstdagen med predikan av Andreas Löwkvist. Sång av Ann-Sofie Nordkvist, Camilla Kontio, Tina Laine och Helena Lundin. Musik: Helena och Magnus Lundin. Nattvard.  Björn Roman Odelberg är gudstjänstledare. Länk till gudstjänsten. 

Ansgarskyrkan

Nattvardsutdelande

Välkommen att ta emot nattvarden efter gudstjänsten på pingstdagen. Om det är fint väder delas gåvorna ut på gården och vid sämre väder i kyrksalen. I vilket fall finns en möjlighet att sitta ner en stund i kyrksalen. Vi ser till att inte för många människor är samlade på...

Ansgarskyrkan

Öppen kyrka

Det finns möjlighet att sitta en stund i tystnad, tända ljus, skriva en bönelapp eller samtala med den person som håller kyrkan öppen. Kyrksalen är stor och det finns gott om plats att sprida ut sig om flera personer besöker kyrkan samtidigt. Handsprit och möjlighet att tvätta händerna finns....

Ansgarskyrkan

Gudstjänst

på Heliga Trefaldighets dag med predikan av Christian Thorborg. Sång av Anders Caringer. Monica Thorborg Nygren leder gudstjänsten. Församlingsmöte efter gudstjänsten. Länk till gudstjänsten. 

Ansgarskyrkan

Gudstjänst: Vårt dop

Max 50 besökare, anmälan. Andreas Löwkvist predikar. Sång av Cantabilegrupp. Johan Backman är gudstjänstledare. Länk till gudstjänsten. 

Café Björnen

Gudstjänst: Kallelsen till Guds rike – OBS! Tid och plats

Medverkande: Alf Rikner, sång av grupp ur Cantabile och Ingela Johnsdotter Omnell. OBS! Utomhus på Café Björnen, ta med eget fika och gärna något att sitta på. Ingen föranmälan denna gång. Avtackning av Hanna Czitrom Gustafsson och Emma Alander. På söndag 13/6 firar vi gudstjänst och avtackar Hanna Czitrom...

Café Björnen

Samtal om livet och tro

En öppen samtalsgrupp med plats för både stora och små tankar. Torsdagar kl 18.30. Fram till kl 20.00 finns det möjlighet att köpa fika eller enklare kvällsmat i caféet. Välkommen varje vecka eller de gånger det passar dig.  

Ungdomar som håller om varandra i motljus

Café Björnen

Tonår på Björnö

I sommar är Tonår på Björnö 18 juni, 25 juni, 23 juli och 13 augusti. Tonår är för alla som fyllt 13 år eller går i 7:an. Programmet början vid 19:00 på fredagarna och håller på till 22:00. Kontakta ungdomsledare Linnéa Hjelmstedt, 021-14 07 09, eller följ Equmenia Ansgars...