Ansgarskyrkan

RPG Västerås: Café RPG

Vi delar gemenskapen vid kaffebordet. Vi kommer att få information om frågor som tas upp på Kommunala Pensionärsrådet - KPR - samt på Dialogforum Pensionärer - DFP. När det gäller DFP handlar det om verksamheterna som Region Västmanland är ansvarig för.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Du kan också använda följande URL för att bara visa händelserna med dina aktuella filter:

Kopierad!

Samarbete med studieförbundet bilda