Den kristna barnfamiljen Edris Afsar ska utvisas till Iran

Se och lyssna till Bengts intervju med Kamal och Azita. Tolkad till persiska.
Barnkonventionen är svensk lag. Trots det vill Migrationsverket utvisa en kristen barnfamilj till Iran. I Iran är det förenat med stränga straff för de som blivit kristna. Där riskerar de tortyr, fängelse och i värsta fall dödsstraff. Familjen är mycket aktiv i Ansgarskyrkan, föräldrarna är medlemmar sedan 2015 och barnen är med i ungdomsarbetet.