Björnöprogram 2020 – slut för säsongen

Gudstjänst söndag kl 10.00

På sommaren flyttar Ansgarskyrkans gudstjänster ut till Björnö. Även 2020 har vi firat gudstjänst på Björnö men med ett begränsat antal deltagare som sitter utspritt. Vi ser över möjligheten att ha gudstjänst utomhus. Gudstjänsten spelades in och finns tillgänglig i efterhand på Ansgarskyrkans Youtubekanal.

Samtal om livet och tro

En öppen samtalsgrupp med plats för både stora och små tankar. Fram till kl 20.00 finns det möjlighet att köpa fika eller enklare kvällsmat i caféet. Välkommen varje vecka eller de gånger det passar dig. Torsdagar kl 19 från 18/6 2020.

Tonår

Kontakta ungdomsledare Linnéa Hjelmstedt, 021-14 07 09, eller besök Facebook och Instagram för information om sommarens barn- och ungdomsverksamhet.

RPG Västerås

På grund av rådande restriktioner och rekommendationer är det inte möjligt att bjuda in till samlingar med RPG denna sommar. Välkommen istället till höstens program i Ansgarskyrkan med start onsdag 16 september 2020 kl 14.00.

Med anledning av covid-19

Sommaren 2020 på Björnö blir inte som vanligt. Det är tyvärr inte möjligt att genomföra vare sig midsommarfirande, programkvällar eller RPG.

Däremot kommer det att finnas möjlighet att delta i samtalskvällar varje torsdag kl 19 från 18/6. Gudstjänst kommer att firas på Björnö med ett begränsat antal deltagare som sitter utspritt. Vi ser över möjligheten att ha gudstjänst utomhus. 

Det finns möjlighet att sprida ut sig och att sitta utomhus när vädret tillåter. Du som är över 70 år eller uppvisar förkylningssymptom bör undvika att delta i samlingarna. Antalet deltagare är begränsat till 50 personer.

Vi följer de restriktioner och rekommendationer som ges av nationella myndigheter med anledning av covid-19