Ansgarskyrkan

Gudstjänst

Predikan av Christian Thorborg Monica Thorborg Nygren leder gudstjänsten. Sång av Åsa Fredriksson och musik av Mats Hedfors

Ansgarskyrkan

Gudstjänst med missionsinsamling

Predikan via länk av Petter Hermansson, missionär i Ecuador Andreas Löwkvist leder gudstjänst. Sång av Anders Caringer