Alpha

Alpha Online – upptäck mer av livet

I århundraden har människor funnit trygghet i en kristen tro. Vill du få inblick i vad de har hittat? Då kan Alpha vara för dig!

Vi tror att det finns många som vill diskutera livets djupare frågor och vill därför bjuda in till samtal där alla kan vara med trots rådande restriktioner för att minska smittspridningen.

En Alphakurs är en samtalskurs som utgår från grunder i den kristna tron. Vid varje tillfälle ser vi på ett föredrag om en central del av den kristna tron. Det kan till exempel handla om bön, Bibeln, Jesus, godhet och ondska. Därefter samtalar vi utifrån föredraget.

Du behöver inte ha en kristen tro för att gå Alpha, och du kan ha varit kristen hela ditt liv och ändå gå Alpha. Livet delar vi alla, och ju fler olika tankar vi har desto mer spännande blir samtalen.  Kanske har coronatiden väckt nya tankar och funderingar hos dig? Genom att samtala med andra kan vi få nya perspektiv och insikter.

Välkommen till Alpha online! 

Tid, plats, kostnad & anmälan 

För tillfället finns det tyvärr inget datum för kursstart. Vi inväntar lättade restriktioner.

Frågor

Ansgarskyrkans expedition: Ring 021-14 07 01 eller mejla till kontakt@ansgars.se om du har frågor eller vill ha hjälp med anmälan.

Du kan även ringa till Barbro Berglund, ledare för Alpha, på telefonnummer 070-260 85 05.

I den här filmen berättar Emelie Gunnarsson om Alpha.